FOLLOW US:

EU GDPR Policy

1. Η JCOU IKE έχει προσαρμόσει την πολιτική ιδιωτικότητάς της στο νέο Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (ΕΕ 2016/679-GDPR). Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα θα δεσμεύεστε από την τρέχουσα προστασία προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει να διαβάζετε ξανά το κείμενο αυτό για να είστε σίγουρος/η ότι συμφωνείτε με αυτήν.

2. Ποια δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας και γιατί; Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η JCOU IKE είναι αυτά που μας παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε μια παραγγελία ή αγορά προϊόντων και τα δεδομένα που συλλέγουμε εμείς ενώ κάνετε περιήγηση ή χρήση των υπηρεσιών μας. Η JCOU IKE μπορεί να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομα και το επίθετό σας, τη διεύθυνση αποστολής, τη διεύθυνση χρέωσης , τα δεδομένα περιήγησης και τις αγοραστικές σας συνήθειες.

3. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν σε αρχείο υπό την ευθύνη της JCOU IKE, αποκλειστικά για τους σκοπούς:

i. της εξέλιξης και εκτέλεσης της σύμβασης αγοραπωλησίας για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει ή για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ σας και της JCOU IKE,

ii. της τήρησης των αιτημάτων σας και

iii. με τη συγκατάθεσή σας, της παροχής πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα της JCOU IKE με την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας (όπως SMS). Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την λήψη τέτοιων επικοινωνιών, με την είσοδό σας στην ενότητα «MY ACCOUNT» στον ιστότοπό μας, όπου μπορείτε να καταγράψετε τις προτιμήσεις σας.

iv. Σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, θα είστε υπεύθυνοι να τους ενημερώσετε για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και να λάβετε τη σχετική ρητή τους συναίνεση για την παροχή αυτών των πληροφοριών για τους σκοπούς που εξηγούνται πιο πάνω.

v. Η JCOU IKE αποθηκεύει και μεταδίδει δεδομένα σύμφωνα με τα κυρίαρχα διεθνή πρότυπα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Η χρήση αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να απαιτεί την τροποποίηση του κωδικού πρόσβασής σας για λόγους ασφαλείας. Λάβετε υπόψη ότι η ασφάλεια κατά τη χρήση του ιστότοπου εξαρτάται επίσης από τη σωστή χρήση και διατήρηση ορισμένων ευαίσθητων κωδικών.

4. Η JCOU IKE, με έδρα στην οδό Βουλής 14, Σύνταγμα, Αθήνα, και ταχυδρομικό κώδικα 10563, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων (data controller) και για την εξασφάλιση άσκησης των δικαιωμάτων σας πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίρρησης, μέσω της αποστολής mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@jcou.com. Όπου χρειαστεί, θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας, διαβατηρίου ή άλλου έγκυρου εγγράφου ταυτότητας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σου;

Οποιαδήποτε στιγμή, ανάλογα με τη συγκεκριμένη επεξεργασία, μπορείς να: αποσύρεις τη συγκατάθεσή στην επεξεργασία, να μάθεις ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα στη διάθεσή μας, την προέλευσή τους και τον τρόπο χρήσης τους, να ζητήσεις την ενημέρωσή τους, τη διόρθωση ή την ένταξη και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, την ακύρωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή την αντίθεση στην επεξεργασία τους. Αν το επιθυμείς, μπορείς να ζητήσεις να λάβεις τα προσωπικά δεδομένα που έχει η JCOU Ι.Κ.Ε. και που σε αφορούν σε αναγνώσιμη από ηλεκτρονικές συσκευές μορφή.

5. Ο χρήστης (Εσείς) εγγυάται ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι αληθή και ακριβή και αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιεί οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε στον ιστότοπο ή στον υπεύθυνο για τον ιστότοπο ή σε τρίτο πρόσωπο μέσω της παροχής εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών σχετικά με τα έντυπα εγγραφής, θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

6. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ερώτηση ή νομική απαίτηση για την προστασία του απορρήτου σας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης, οποτεδήποτε, να αποσύρετε τη συναίνεσή σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σας. Για οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες απαιτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή Δεδομένων (Data Coordinator) κ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟ ΓΙΩΡΓΟ (τηλέφωνο: +30 210 3235933 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jcou.com).

7. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα στοιχεία σας; Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Αν επιλέξετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων, τα στοιχεία σας θα ακυρωθούν ή θα διαγραφούν.