FOLLOW US:

Όροι και Προϋποθέσεις

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

1. Αντικείμενο

Ο παρών ιστότοπος (jcou.com) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου της εταιρείας με την επωνυμία «JCOU I.K.E.», με Α.Φ.Μ. 800860769 και Γ.Ε.ΜΗ. 143235801000. Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του  jcou.com. Περαιτέρω, κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του jcou.com διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καθώς και όσους, κατά περίπτωση συμφωνηθούν μεταξύ των μερών. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Με την επιφύλαξη της αρχής της τήρησης καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών καθώς και, εν γένει, των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες, ιδίως αυτών που συνάπτονται από απόσταση (όπου εφαρμόζονται), κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του jcou.com θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του jcou.com και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του jcou.com, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο jcou.com ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

3. Προσωπικά Δεδομένα

Το jcou.com εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ' οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

4. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, το jcou.com μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

5. Περιορισμός Ευθύνης

Το jcou.com έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To jcou.com δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

6. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το jcou.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

7. Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, το λογότυπο jcou.com είναι ιδιοκτησία της εταιρείας JCOU IKE. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

8. Αποστολές Προϊόντων

Το jcou.com μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Όλες οι αποστολές εντός Ελλάδος πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την εταιρεία Courier ACS courier ή Γενική Ταχυδρομική. 

Για παραγγελίες άνω των 50 €, τα έξοδα για αποστολή σε όλη την Ελλάδα είναι δωρεάν ενώ για αγορές αξίας μικρότερης των 50 € η χρέωση ανεξαρτήτου βάρους, διεύθυνσης και τρόπου πληρωμής, είναι 6 €. 

Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται μέσα σε 1-2 εργάσιμες ημέρες.


ΚΥΠΡΟΣ: 

Σε όλη την Κύπρο για παραγγελίες με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής (δεν ισχύει η αντικαταβολή) ο τρόπος αποστολής είναι ο εξής:

·      Για παραγγελίες κάτω των 70 €, η αποστολή γίνεται με ταχυμεταφορά courier και παράδοση εντός 1-5 εργάσιμων ημερών. Η χρέωση των μεταφορικών ανεξαρτήτως βάρους είναι 10 € .

·      Για παραγγελίες άνω των 70 €, η αποστολή γίνεται με ταχυμεταφορά courier και παράδοση εντός 1-5 εργάσιμων ημερών, με δωρεάν έξοδα αποστολής. 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:

Οι παραγγελίες από το εξωτερικό αποστέλλονται με την DHL courier 

·      Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρέωση αποστολής είναι 30€.

·      Σε όλες τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρέωση αποστολής   είναι 80€.

Δεν είναι εφικτή η αντικαταβολή για χώρες του εξωτερικού.

Σε περίπτωση αποστολής παραγγελίας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τελωνειακά έξοδα επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον πελάτη.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωσή της.

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει τρόπο πληρωμής με αντικαταβολή και εφόσον επιβεβαιωθεί η παραγγελία σας κατόπιν τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, η αποστολή θα πραγματοποιηθεί εντός 2-3 εργάσιμων ημερών.
Δεν είναι εφικτή η κράτηση του προϊόντος για παραπάνω από το ως άνω διάστημα.

Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση της παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κατά την συμφωνημένη ημέρα και ώρα και της εξόφλησης του τιμήματος, με αντικαταβολή. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, ή αδυναμίας επικοινωνίας της μεταφορικής εταιρείας με τον αγοραστή, για διάστημα έως 6 εργάσιμες ημέρες, αυτός θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, μεταφοράς και επιστροφής, ποσού 10 ευρώ, που θα καταβάλει στην εταιρεία.

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν ρολόγια με χάραξη, έχουν ως χρόνο παράδοσης 1 επιπλέον ημέρα από το καθορισμένο διάστημα αποστολής. 
Για τις παραγγελίες με χάραξη έχετε την δυνατότητα πληρωμής είτε με πιστωτική, είτε με τραπεζική κατάθεση.

Όροι Χρήσης για GOLD COLLECTION:

Οι παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνονται με προπληρωμή, είτε με πιστωτική, είτε με τραπεζική κατάθεση, είτε με Paypal. Δεν ισχύει η αντικαταβολή.
Οι παραγγελίες για τις οποίες επιλέγεται τρόπος αποστολής Παραλαβή από κατάστημα Σταδίου 9 και Κολοκοτρώνη 1, δεν απαιτείται προπληρωμή.
Όλα τα δαχτυλίδια έχουν μέγεθος 54 και 55.
Για τη δημιουργία δαχτυλιδιού στα μέτρα σας, η παράδοση πραγματοποιείται εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας σας. Η παραγγελία θα πρέπει να έχει προπληρωθεί με έναν από τους παραπάνω τρόπους που αναφέρονται. Δεν έχετε δικαίωμα αλλαγής για τα δαχτυλίδια που φτιάχνονται ειδικά στα μέτρα σας.


9. Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, χωρίς να υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων ημερών (14) από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε, σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994.

Στην περίπτωση αυτή, σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και συνοδεύονται και από την απόδειξη λιανικής πώλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος είναι:

     i. Να μην είναι χρησιμοποιημένο.

     ii. Να μη φέρει εσωτερικές ή εξωτερικές φθορές

     iii. Να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία με την απόδειξη αγοράς του.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών, από την ημερομηνία που θα μας γνωστοποιήσετε την υπαναχώρησή σας και εφόσον έχουμε παραλάβει εντός του συγκεκριμένου διαστήματος τα προϊόντα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας πριν την τυχόν επιστροφή κάποιου προϊόντος.

Στην περίπτωση που έχετε προκαταβάλει μέρος του ποσού για την κράτηση του προϊόντος και δεν το έχετε παραλάβει ακόμα και η υπαναχώρηση πραγματοποιηθεί εντός του ως άνω διαστήματος (14 ημέρες), η εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει το ποσό της προκαταβολής εντός 14 ημερών, από την ημερομηνία που θα μας γνωστοποιήσετε την υπαναχώρησή σας. Αν η υπαναχώρηση πραγματοποιηθεί εκπρόθεσμα η εταιρεία δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της προκαταβολής.

Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν πραγματοποιούνται αλλαγές σε ρολόγια τα οποία έχουν χαραχθεί. 

10. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το jcou.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Μεγάλος αριθμός των προϊόντων μας, προσφέρεται με έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές των αντιπροσωπειών Ελλάδος. Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών, το ποσό της μηνιαίας δόσης είναι η διαίρεση της τιμής του συνολικού ποσού της παραγγελίας.

11. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του jcou.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.